Hembygdsmuseet bytte ägare

15.05.2014 kl. 14:00
Replot UF gav över hembygdsmuseet till Replot Museiförening

Lördagen den 10 maj 2014 så undertecknades gåvobrevet mellan Replot UF och Replot Museiförening, i och med detta så övergick Hembygdsmuseet i Museiföreningens ägo. Även båthuset vid Replot hamn ingick i gåvan. Samtidigt arrenderade Replot UF ut tomten som museet står på för 30 år till Museiföreningen.

Dokumenten undertecknades för Replot UF:s del av ordförande Emma Möller samt sekreterare Simone Berlin, och för Museiföreningens del så skrev ordförande Mikael Björkqvist samt sekreterare Mona Back under. Närvarande vittnen var Ole Backström och Johanna Karhulahti. 

Replot UF är tacksamma för att Museiföreningen övertog Hembygdsmuseet. Denna förening är mycket bättre lämpad att ta hand om och utveckla verksamheten kring museet. Vi önskar Museiföreningen lycka till!

Jenny Backström
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver: