Årsmöte 15.2.2015

18.02.2015 kl. 14:17
Resultatet av årsmötet: ny styrelse och nya stadgar
Årsmöte 15.2.2015

Söndagen 15.2 höll föreningen sitt årsmöte. Stadgeenliga ärenden behandlades, och styrelsen för år 2015 ser ut som följer:

Ordförande: Jenny Backström
Vice ordförande: Daniela Berlin
Sekreterare: Simone Berlin
Vice sekreterare: Charlotte Ek
Kassör: Jenny Backström
Vice kassör: Janina Ohls

Styrelsemedlemmar: 
Erika Öster
Elias Hjort
Amanda Ehn

Suppleanter: 
Benjamin Lönnbohm
Jennifer Myntti
Emma Möller

Bufféföreståndare: Nicole Berlin
Disponent: Elias Hjort
Informationsansvariga: Jenny Backström och Daniela Berlin

På årsmötet behandlades även en förändring av föreningens stadgar, eftersom de nu gällande stadgarna har väl många år på nacken...Förslaget på nya stadgar godkändes, och efter att de har blivit godkända av patent- och registerstyrelsen så kommer de att finnas tillgängliga här på hemsidan.

Den nya styrelsen ser fram emot ett framgångsrikt verksamhetsår, och vi önskar er alla välkomna till våra evenemang!

Jenny Backström
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver: