Styrelsen 2014

18.02.2015 kl. 14:24
Replot UF:s styrelse 2014
Replot UF:s styrelse 2014

Emma Möller, Ordförande
Daniela Berlin, Vice ordförande
Simone Berlin, Sekreterare
Jennifer Myntti, Vice sekreterare
Jenny Backström, Kassör
Martina Rönn, Vice kassör

Styrelsemedlemmar:
Charlotte Ek, Janina Ohls, William Erlands, Jimmy Ljung, Joel Myntti, Christoffer Ek

Suppleanter:
Amanda Ehn, Henrik Ström, Elias Hjort, Benjamin Lönnbohm

Disponenter: William Erlands, Elias Hjort
Bufféföreståndare: Nicole Berlin
Kontaktperson för teater: Emma Möller
Informationsansvarig: Jenny Backström

Jenny Backström