Styrelsen 2015

12.03.2016 kl. 14:00
Replot UF:s styrelse 2015

Replot UF:s styrelse 2015

Ordförande: Jenny Backström
Vice ordförande: Daniela Berlin
Sekreterare: Simone Berlin
Vice sekreterare: Charlotte Ek
Kassör: Jenny Backström
Vice kassör: Janina Ohls

Styrelsemedlemmar: 
Erika Öster
Elias Hjort
Amanda Ehn

Suppleanter: 
Benjamin Lönnbohm
Jennifer Myntti
Emma Möller

Bufféföreståndare: Nicole Berlin
Disponent: Elias Hjort och Jimmy Ljung
Informationsansvariga: Jenny Backström och Daniela Berlin

Jenny Backström