Styrelsen 2017

22.04.2018 kl. 22:00
Replot UF:s styrelse och funktionärer 2017

Styrelse och funktionärer 2017

Ordförande: Jenny Backström

Styrelsemedlemmar: Daniela Berlin (vice ordförande), Kim Backström (kassör), Simone Berlin (sekreterare), Charlotte Ek, Erika Öster, Elias Hjort (disponent).  

Suppleanter: Benjamin Lönnbohm, Janina Ohls

Funktionärer 2017

Bufféföreståndare: Nicole Berlin

Disponenter: Jimmy Ljung, William Erlands

Ungdomsrepresentanter: Mats Rönn, Filip Furu

Jenny Backström