Styrelsen 2018

05.07.2019 kl. 17:10
Replot UF:s styrelse och funktionärer 2018

Styrelsen 2018
Jenny Backström (ordf.)
Daniela Berlin (vice ordf.)
Simone Berlin (sekreterare)
Kim Backström (kassör)
Erika Öster
William Erlands
Elias Hjort
Janina Ohls (suppleant)
Charlotte Ek (suppleant)


Funktionärer 2018
Nicole Berlin
Benjamin Lönnbohm
Jimmy Ljung
Mats Rönn
Filip Furu
Sara Ljung

Jenny Backström