Bli medlem i Replot UF

Medlemsavgiften för 2019 är 6€ (anslutningsavgift 0€). 

Fakturor för medlemsavgiften 2019 delades ut till medlemmarna i mitten av mars. Medlemmarna får gärna använda formuläret nedan för att uppdatera sina kontaktuppgifter.  

Vi ser gärna att fler medlemmar ansluter sig till föreningen, speciellt ungdomarna och barnen i byn. Om ni vill bli (ny) medlem så ska ni betala in medlemsavgiften på 6€/person till konto FI48 5670 3940 0010 94, använd referensnummer 2019 002. Meddela sedan följande uppgifter: namn, födelseår, adress, telefonnummer och e-post. Uppgifterna kan mailas till replot.uf@gmail.com, eller lämnas in genom formuläret nedan. 

 

 

Uppgifter om medlemmar

Skriv siffran 10 med bokstäver: