Bli medlem i Replot UF

Medlemsavgiften år 2020 är följande:

Barn och ungdomar 0-15 år: 0€

Personer 16 år (födda 2004) och äldre: 6€

Anslutningsavgift: 0€ 

Fakturor för medlemsavgiften 2020 delades ut till medlemmarna i början av april. Medlemmarna får gärna använda formuläret nedan för att uppdatera sina kontaktuppgifter.  

Vi ser gärna att fler medlemmar ansluter sig till föreningen, speciellt ungdomarna och barnen i byn. Om ni vill bli (ny) medlem så ska ni skriva in er som medlem i föreningen via formuläret nedan, när ni har gjort det får ni hem en faktura för medlemsavgiften. Även barn och ungdomar 0-15 år får hem en faktura för medlemsavgiften på 0€, detta som en bekräftelse på medlemskapet i föreningen. 

Uppgifter om medlemmar

Orsak till inlämning av uppgifter
Skriv siffran 7 med bokstäver: