Replot UF:s styrelse 2019

Ordförande: Jenny Backström

Styrelsemedlemmar: Simone Berlin (vice ordförande), Kim Backström (kassör), Daniela Berlin (sekreterare), Erika Öster, William Erlands (disponent), Janina Ohls.  

Suppleanter: Sara Ljung, Johannes Asplund.

Funktionärer 2019

Hustomtar: Nicole Berlin, Benjamin Lönnbohm.

Ungdomsrepresentanter: Mats Rönn, Filip Furu.

 

 

Tidigare styrelser

Styrelsen 2018

Replot UF:s styrelse och funktionärer 2018Läs mera »
05.07.2019 kl. 17:10

Styrelsen 2017

Replot UF:s styrelse och funktionärer 2017Läs mera »
22.04.2018 kl. 22:00

Styrelsen 2016

Replot UF:s styrelse 2016Läs mera »
12.06.2017 kl. 10:46

Styrelsen 2015

Replot UF:s styrelse 2015Läs mera »
12.03.2016 kl. 14:00

Styrelsen 2014

Replot UF:s styrelse 2014Läs mera »
18.02.2015 kl. 14:24

Styrelsen 2013

Replot ungdomsförenings styrelse 2013.Läs mera »
20.02.2014 kl. 16:57