Replot UF

 

Besöksadress:

Byhamnvägen 94
65800 Replot

Postadress:

c/o Jenny Backström
Replotvägen 438
65800 Replot

Kontaktperson:

Jenny Backström
Tel. 050 3071468

E-mail:

replot.uf@gmail.com

Kassör och fakturamottagare:

c/o Kim Backström
Replotvägen 438
65800 Replot

Tel. 050 5410408