Replot Hembygdsmuseum

Ungefär samtidigt som Replot Ungdomsförening bildades väcktes tanken på ett hembygdsmuseum i Replot. Det blev faktor Gustav Liljeström från Vasa som tog initiativet. Han hade varit sommargäst hos Karl-Erik Björkas, en ivrig kämpe inom jägarrörelsen och far till ungdomsföreningens första ordförande, Emil Björkas. Liljeström noterade att det fanns ett visst motstånd mot ungdomsföreningen, och föreslog sålunda för att förena de äldre med de unga, att man skulle grunda ett hembygdsmuseum i byn. Tillsammans med handelsman Wilhelm Sjöberg började man insamla föremål, och 31 oktober 1915 invigdes museet.

Museisamlingarna fanns till att börja med i ett rum i UF-lokalen. Wilhelm Sjöberg blev "intendent". Han insamlade och katalogiserade föremål, och skrev artiklar i bl.a. Vasabladet. År 1915 fanns det 140 föremål, och 1916 fanns det 207 föremål.

Det var hög tid att ta tillvara gamla föremål. Industrialiseringen gjorde att det började finnas nya och moderna bruksföremål. De gamla och tunga av trä kastades bort och förstördes, dessutom hade många föremål redan försvunnit i Vasa Historiska museum, Etnografiska museet och Historiska Museet i Helsingfors.

Vid årsmötet 1929 beslöt man att skaffa en fornstuga att samla och vårda större föremål i. Det köptes tomt och man byggde upp en stuga av virke som delvis härstammade från ett bönehus från 1600 talet, som hade varit i användning i Replot innan nuvarande kyrka byggdes.

 

Viktiga föremål

Gamla föremål är bordet i stuga från 1773, en kärna 1790 Råskåpet från 1830.

 

Mona Back, 2007