Pidron

Pidron lever och frodas i Österbotten, så även inom Replot UF. Föreningen har medverkat i Femte Ungdomsringens pidroturnering sedan år 1969. För det mesta deltar föreningen med två lag. Lagen har uppnått många fina resultat genom åren.

Vid sidan om ringturneringen spelas även VM i pidro varje år i Smedsby, även detta i Femte Ungdomsringens regi. Namnet världsmästerskap ska kanske tas med en nypa salt, i praktiken är det frågan om Femte ringens mästerskap som spelas av tvåmannalag. På spel står en vandringspokal med namninteckning samt stor ära. Replot UF torde ha två inteckningar i pokalen.