Revy

Revyverksamheten är en viktig del av Replot UF, den har utgjort stommen i föreningens verksamhet de senaste 25 åren. Revyverksamheten fick sin start 1975, de senaste 25 åren har det uppförts en revy nästan varje år. Revyerna för med sig mycket gott; de överksrider åldersgränser, föreningshuset hålls i användning och publiken får sig ett gott skratt!

 

Revyer 1989-2018

1989 - Teide bortslarva klappan
1990 – Skäriblade
1991 – Rårört
1992 – Härtappat
1993 – Prougjourt
1994 – E va in gaang
1995 – Peelon mitt i byijin
1996 – Int haa di jitina
1997 – Skaadinbla
1998 – Myschot i Måsan
1999 –
2000 – Höösh e na?

2001 – Värdshuset i Eendan
2002 – Tarjas mardröm
2003 – RUF:s Väkteri
2004 – Såmari Rike
2005 – Heita projekt
2006 – Opphitta
2007 – Ståorarve
2008 – Vildan å vassan
2009 – Måronsåppon
2010 –
2011 – Heilkroppsboutjen
2012 – Säli

2013 –    
2014 –

2015 – Jubileumsrevy: Jesch-Inn, råsto rakkartyg å fäschkt fuffens

2016 - Friskt freda hälften förbodi

2017 - Iskarva

2018 - #ViÅ (showkväll)