Årsmötet 2021

Protokollet samt bilagorna från årsmötet som hölls 28.2.2021 finns tillgängliga här.

Talkogrupp på Whatsapp

Gå med i Whatsappgruppen "Replot UF talko" för att få snabb info om våra renoveringstalkon och övriga talkon! Ni kan gå med i gruppen via den här länken.

Välkommen till Replot ungdomsförenings hemsida!

På den här hemsidan hittar du all information (som vi tror att) du kan tänkas behöva om föreningen och dess verksamhet. Ifall du trots allt inte hittar svar på dina frågor här är det fritt fram att ta kontakt med föreningen.

Replot UF finns till för sina medlemmar och vill minska avståndet till dem. Ta därför gärna kontakt med oss om ni har förslag till verksamhet eller andra önskemål.

Aktuellt

Småskalig insamling till förmån för renoveringen av Replot ungdomslokal

Renoveringen av ungdomslokalen går in på sitt femte år och vi börjar småningom närma oss slutet av processen. Ännu återstår bl.a. renovering av ungdomsrummet, bygge av en ramp vid huvudingången och renovering av köket, via den här länken hittar ni en renoveringsplan där alla återstående åtgärder beskrivs. Om ni önskar kan ni bidra ekonomiskt till renoveringen genom att delta i denna småskaliga insamling. Alla bidrag är välkomna, tack för ert stöd!

Insamlingskonto
Mottagare: Replot ungdomsförening r.f.
IBAN: FI38 5670 3920 0041 42
BIC: OKOYFIHH
Referensnummer: 41425

Den småskaliga insamlingen pågår 1.5.2021-31.7.2021
Nummer för småskalig insamling: RA/2021/503
Anordnare av småskalig insamling: Replot ungdomsförening r.f.
Anordnarens kontaktinformation:
E-postadress: replot.uf@gmail.com
Telefonnummer: 050 3071468
Postadress: c/o Jenny Backström, Davisvägen 9 bst 1, 65800 Replot
Primärt användningsändamål för de insamlade medlen:
Medlen från den småskaliga insamlingen används primärt till alla eller en del av följande renoveringsåtgärder vid Replot ungdomslokal: renovering av ungdomsrummet, renovering av hallen, garderoben och trappan, bygge av ramp vid huvudingången, bygge av städskrubb, renovering av köket, reparation av fönster. Åtgärderna beskrivs närmare i dokumentet ”Renoveringsplan 2021” som finns tillgängligt på www.replotuf.sou.fi.
Sekundärt användningsändamål för de insamlade medlen:
Medlen från den småskaliga insamlingen används sekundärt till alla eller en del av följande driftskostnader för Replot ungdomslokal: elektricitet, vatten och avlopp, försäkringar, avfallshantering, snöröjning, underhåll och reparation av byggnader och anläggningar, underhåll av områden, internetabbonemang, övriga fastighetskostnader.

 

Nedan kan ni även läsa det senaste nyhetsbrevet från 1.4.

Replot ungdomslokal (bild från 2013, har renoverats en del sedan dess)