Revyverksamheten

Revyverksamheten är en viktig del av Replot UF, tidigare utgjorde den stommen för vår verksamhet. Den fick sin start 1975 och på 1990 och 2000-talet spelade man en revy nästan varje år. På senare år har intresset dock svalnat och det har blivit svårare att få ihop ett gäng. Men är du intresserad av att vara med ska du ta kontakt med någon i styrelsen.

Revyer 1989-2022

1989 Teide bortslarva klappan

1990 Skäriblade

1991 Rårört

1992 Härtappat

1993 Prougjourt

1994 E va in gaang

1995 Peelon mitt i byijin

1996 Int haa di jitina

1997 Skaadinbla

1998 Myschot i Måsan

2000 Höösh e na?

2001 Värdshuset i Eendan

2002 Tarjas mardröm

2003 RUF:s Väkteri

2004 Såmari Rike

2005 Heita projekt

2006 Opphitta

2007 Ståorvarve

2008 Vildan å vassan

2009 Måronsåppon

2011 Heilkroppsboutjen

2012 Säli

2015 Jubileumsrevy: Jesch-Inn, råsto rakkatyg å fäschkt fuffens

2016 Friskt freda hälften förbodi

2017 Iskarva

2018 #ViÅ (Showkväll)

2020 Skamfritt - en skamlös revy