Replot Hembygdsmuseum ägs nu av Replot Museiförening r.f.

Lördagen den 10 maj 2014 så undertecknades gåvobrevet mellan Replot UF och Replot Museiförening, i och med detta så övergick Hembygdsmuseet i Museiföreningens ägo. Även båthuset vid Replot hamn ingick i gåvan. Samtidigt arrenderade Replot UF ut tomten som museet står på för 30 år till Museiföreningen.

Dokumenten undertecknades för Replot UF:s del av ordförande Emma Möller samt sekreterare Simone Berlin, och för Museiföreningens del så skrev ordförande Mikael Björkqvist samt sekreterare Mona Back under. Närvarande vittnen var Ole Backström och Johanna Karhulahti. 

Replot UF är tacksamma för att Museiföreningen övertog Hembygdsmuseet. Denna förening är mycket bättre lämpad att ta hand om och utveckla verksamheten kring museet.

Museet idag

I museets samlingar idag ingår allt som var typiskt för ett självhushåll i en skärgårdsby. Stugan är en typisk Replotstuga med möbler från 1700- och 1800-talet. Gamla föremål är som finns där är bordet i stugan från 1773, en kärna från 1790 och Råskåpet från 1830.Imponerande är också museets boksamling.

Besök gärna Museiföreningens hemsida för mer information om museet.

Besöksadress: Alexandersgatan 48, 65800 Replot

Historik

Ungefär samtidigt som Replot Ungdomsförening bildades väcktes tanken på ett hembygdsmuseum i Replot. Det blev faktor Gustav Liljeström från Vasa som tog initiativet. Han hade varit sommargäst hos Karl-Erik Björkas, en ivrig kämpe inom jägarrörelsen och far till ungdomsföreningens första ordförande, Emil Björkas. Liljeström noterade att det fanns ett visst motstånd mot ungdomsföreningen, och föreslog sålunda för att förena de äldre med de unga, att man skulle grunda ett hembygdsmuseum i byn. Tillsammans med handelsman Wilhelm Sjöberg började man insamla föremål, och 31 oktober 1915 invigdes museet.

Museisamlingarna fanns till att börja med i ett rum i UF-lokalen. Wilhelm Sjöberg blev "intendent". Han insamlade och katalogiserade föremål, och skrev artiklar i bl.a. Vasabladet. År 1915 fanns det 140 föremål, och 1916 fanns det 207 föremål.

Det var hög tid att ta tillvara gamla föremål. Industrialiseringen gjorde att det började finnas nya och moderna bruksföremål. De gamla och tunga av trä kastades bort och förstördes, dessutom hade många föremål redan försvunnit i Vasa Historiska museum, Etnografiska museet och Historiska Museet i Helsingfors.

Vid årsmötet 1929 beslöt man att skaffa en fornstuga att samla och vårda större föremål i. Det köptes tomt och man byggde upp en stuga av virke som delvis härstammade från ett bönehus från 1600 talet, som hade varit i användning i Replot innan nuvarande kyrka byggdes.