Medlemsavgift 2023

Barn och ungdomar 0-12 år: 0€

Personer 13 år och äldre: 6€

Anslutningsavgift: 0€

Fakturor för medlemsavgiften delas ut under första halvan av året.

 

Ny medlem/uppdatering av kontaktuppgifter

Nedan finns ett formulär som går direkt till vårt medlemsregister där kan du uppdatera dina medlemsavgifter om du t.ex. byter adress. Men man kan också skriva in sig som ny medlem via formuläret. Efter att ni skrivit in er får ni hem en faktura för medlemsavgiften. Är man under 13 år får man ändå en faktura men den är på 0€, och fungerar som bekräftelse på medlemsskapet i föreningen.

Uppdatera kontaktuppgifterna

Skriv siffran 2 med bokstäver:

Bli medlem


Adressuppgifter


Kontaktuppgifter

Om e-postadressen ändras gäller den gamla tills den nya är bekräftad.


Övrigt

Skriv siffran 6 med bokstäver: