Historiker

Replot UF har under årens lopp gett ut fyra historiker:

Replot ungdomsförening - Historik till 30-årsdagen av föreningslokalens invigning, sammanställd av Viola Björkqvist

50 år ung: historik till Replot ungdomsförenings 50-årsjubileum, sammanställd av Stig-Eyrik Björkqvist

Replot ungdomsförening 75 år, sammanställd av Herbert Lindén

Replot ungdomsförening 100 år, sammanställd av Jenny Backström och Mona Back. Denna historik är en samlingsvolym som innehåller de tre tidigare utgivna historikerna samt nyskrivet material om de senaste 25 åren.