Hyror för Replot Ungdomslokal 

Dessa priser gäller tillsvidare. Under vinterhalvåret behåller sig UF rätten att justera priserna så att de matchar uppvärmningskostnaderna och elpriserna. Tack för din förståelse!

 

Helghyra (fredag - söndag)

Passar för större fester t.ex. bröllop. Du har tillgång till köket, serveringen, festsalen, toaletterna och garderoben. 


Ordinarie pris: 400€
Medlemspris: 300€


För att medlemspriset ska gälla måste personen ha varit medlem i föreningen sedan åtminstone föregående år och ha betalt sina medlemsavgifter.

Villkor:

 • Hyresavtal skrivs, där framkommer detaljerade villkor för uthyrningen.
 • Hyrestagaren städar efter tillställningen, om RUF sköter detta kostar det 100€ extra.
 • Hyrestagaren har tillgång till ungdomslokalen fredag - söndag, under denna tid ska förberedelserna för festen och städningen efteråt genomföras. Om man behöver tilläggstid före/efter detta så är priset 50€/dygn.
 • Om man vill hyra ungdomslokalen för ett rent kommersiellt syfte gäller inte dessa priser, i sådana fall bestäms hyran av styrelsen.

 

Dagshyra (upp till 18 h)

Passar för endagstillställningar där förberedelserna och efterarbetet klaras av på samma dag som tillställningen, t.ex. infotillfällen. Man har tillgång till köket, serveringsrummet, festsalen, toaletterna och garderoben.

Pris: 150€

Villkor:

 • Hyresavtal skrivs, där framkommer detaljerade villkor för uthyrningen.
 • Hyrestagaren städar efter tillställningen, om RUF sköter detta kostar det 100€ extra.
 • Hyrestagaren har tillgång till ungdomslokalen kl. 08.00 - 02.00, under denna tid ska alla förberedelser och städningen efteråt ske.
 • Om man vill hyra ungdomslokalen för ett rent kommersiellt syfte gäller inte dessa priser, i sådana fall bestäms hyran av styrelsen.

 

”Studentfestpaket” (upp till 30 h)

Detta alternativ passar för t.ex. studentfester och dop där hyrestagaren inte behöver tillgång till festsalen och där förberedelserna hinner göras kvällen före. Man har tillgång till köket, serveringen, toaletterna och garderoben.

Pris: 100€

Villkor:

 • Hyresavtal skrivs, där framkommer detaljerade villkor för uthyrningen.
 • Hyrestagaren städar efter tillställningen, om RUF sköter detta kostar det 100€ extra.
 • Hyrestagaren har tillgång till ungdomslokalen från kl. 18.00 kvällen före tillställningen för att ställa i ordning, städningen efter tillställningen ska göras samma dag som tillställningen hålls.
 • Om man vill hyra ungdomslokalen för ett rent kommersiellt syfte gäller inte dessa priser, i sådana fall bestäms hyran av styrelsen.

 

Barnkalaspaketet (upp till 5 h)

Detta alternativ är anpassat för barnkalas som hålls i serveringen. Hyrestagaren har tillgång till köket, serveringen, toaletterna och garderoben.

Pris: 40€

Villkor:

 • Inget hyresavtal skrivs, villkoren för uthyrningen presenteras nedan.
 • Priset gäller för privatpersoner.
 • Hyrestagaren städar efter barnkalaset, om RUF sköter detta kostar det 100€ extra.
 • Hyrestagaren har tillgång till köket, serveringen, toaletterna och garderoben i upp till fem timmar, under denna tid ska alla förberedelser inför barnkalaset och städningen efteråt ske.
 • Köksutrustningen får användas men hyrestagaren måste då städa och diska efter sig.

 

Möten (upp till 3 h)

Detta är menat för föreningsmöten, t.ex. styrelsemöten och årsmöten. Hyrestagaren har tillgång till köket, serveringen, toaletterna och garderoben.

Priser:
Priserna gäller per förening/organisation och per kalenderår, ju fler möten som hålls under året desto lägre hyra per möte.

Möte 1–2: 20€/möte

Möte 3–4: 15€/möte

Möte 5 : 10€/möte

Villkor:

 • Inget hyresavtal skrivs, villkoren för uthyrningen presenteras nedan.
 • Mötespriserna gäller för föreningar och sammanslutningar (t.ex. väglag).
 • Hyrestagaren har tillgång till köket, serveringsrummet, toaletterna och garderoben i upp till tre timmar, köksutrustningen får användas men hyrestagaren bör städa och diska efter sig.
 • Priset gäller inte för företag och deras informationstillfällen etc., för dylika tillfällen fattar styrelsen beslut om hyran.

 

Övriga alternativ

Förutom dessa hyrespaket kan styrelsen också skräddarsy uthyrningsalternativ vid behov, utgående från vilka utrymmen hyrestagaren vill ha tillgång till och för hur lång tid. Hyran slås då fast från fall till fall.