Replot UF:s historia


Beslutet om att starta en ungdomsförening i Replot togs på nykterhetsföreningens årsmöte 6 januari 1913. Det var en grupp entusiastiska unga män och kvinnor som var med och grundade föreningen. Redan i april samma år började man diskutera möjligheterna till ett eget föreningshus. Mindre än ett år senare, 10 januari 1914, höll föreningen årsmöte under eget tak, i John E. Erikssons stuga på Svennos. Stugan i sig ansågs kunna fungera som föreningshus en tid men en större festsal planerades. Redan före köpet började man samla in byggnadstimmer och annat som skulle behövas. Byggmäster Wikman på Lantbrukssällskapet gjorde ritningarna för utbyggandet av festsalen. Föreningshuset invigdes med stora festligheter den 31 oktober 1915.


Renoveringarna och utbyggnaderna har under åren varit många och talkotimmarna otaliga. I april 1919 beslöt man bl.a. att alla ungdomar skulle ha med sig en säck med mossa till isolering och man utnämnde två personer att se till att detta blev gjort. I ett protokoll från maj 1920 står det att man beslöt ”att taga 12 elektriska lampor till lokalen i så fall det kommer att bli elektrisk belysning här i byn”. Den öppna verandan på sydsidan byggde man in 1927 och 1938 lade man in ett nytt björkgolv i festsalen. Huset förlängdes fyra meter västerut under 1958. Centralvärme fick föreningen 1975 och vatten drogs in 1980. I slutet av 80-talet blev det aktuellt med en grundligare renovering av föreningshusets utsida. Stockar samlades igen in och sågades och hyvlades. Fasaderna fick ny brädbeslåning och tornet strävades upp. Insidan fick också en upputsning lagom till 75-års jubiléet.


Teaterverksamheten har varit en del av ungdomsföreningen ända från början. Redan 1918 uppförde man pjäsen ”Skärgårdens bondebröllop”. Den uppfördes även i Vasa stadshus. Otaliga sketcher och pjäser har spelats genom åren och 1974 hade den första revyn premiär. Efter ”Gröna vågen” har man satt upp en revy per år med några undantag. Med revyn ”Röötren” 1988 slog man publikrekord med över 1000 besökare och det året visades även revyn i Tjöck.


Under 70-talet hade Bingo sin glansperiod också i Replot och det spelades flitigt i föreningshuset under en period. Man ordnade också auktioner för att få in pengar till föreningen.


Sim och Rodd är en tradition som länge hört till sommaren i Replot. Fiskargillet och Lantmannagillet i Replot hade redan före andra världskriget hållit rodd- och motorbåtstävlingar. Efter kriget fortsatte man hålla tävlingarna i samarbete med Lantmannagillet och ungdomsföreningen. I augusti 1946 invigdes simhuset vid stranden i Replot. Ungdomsföreningens årsmöte hade samma år beslutat att bygga simhuset vid fiskestranden och nu blev det betydligt lättare än tidigare att ordna simtävlingar. Simhuset revs sommaren 1979. Programmet på Sim och Rodd har ändrats med åren. Man kan t.ex. förutom roddtävlingen och simtävlingen prova på stockkastning (el. stövelkastning), pilkastning, luftgevärsskytte m.m. Fisksoppan, som tidigare avnjöts vid skolan, serveras idag i en bod vid stranden.