Ta Kontakt

Här hittar du våra kontakt uppgifter. Är det något du undrar över ska du inte tveka att ta kontakt. 

 

Ordförande:

Sara Ljung
replot.uf@gmail.com
Tel. 044 5849885

Besöksadress:

Byhamnvägen 94
65800 Replot

Postadress:

c/o Sara Ljung
Byhamnvägen 42
65800 Replot

Kassör och fakturamottagare:

c/o Kim Backström
Replotvägen 440
65800 Replot
Tel. 050 5410408

Sekreterare:

Daniela Berlin
Tel. 050 5720060