Årsmötet 2020

Föreningens årsmöte hålls söndagen 23.2.2020 kl. 14.00 i Replot ungdomslokal. Nedan hittar ni kallelsen till årsmötet samt bilagorna, bekanta er gärna med bilagorna före mötet (årsberättelsen och verksamhetsplanen är omfattande och gås inte igenom ord för ord under årsmötet). 

Kallelse till årsmötet

Årsberättelse 2019

Bokslut 2019

Verksamhetsplan 2020

Budget 2020

Hyresförslag för Replot ungdomslokal 2020-2021

Replot UF:s 100-årshistorik

Föreningens 100-årshistorik finns till salu vid Närköp och under föreningens evenemang. Ni kan också beställa den genom att maila till replot.uf@gmail.com. Priset är 5 €.